Algemene voorwaarden Masterclass Jasper Zwartjes – OWN YOUR EYE

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats via een mail aan jasper@ownyoureye.nl voorzien van een motivatie voor deelname. De deelnemer ontvangt een bevestigingsmail voor inschrijving van de masterclass. Na ontvangst van de opleidingkosten is de deelnemer definitief ingeschreven.

Voorwaarde tot deelname

De masterclass is een traject waarbij persoonlijke ontwikkeling een belangrijke onderdeel is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor wat er met hem/haar gebeurt. De deelnemer is zich ervan bewust dat hij of zij aangesproken kan worden op gedrag en houding. 

Alle deelnemers dienen aanwezig te zijn bij alle studios. Alle onderdelen van de masterclass zijn even belangrijk. Dit betekent dat het traject niet gedeeltelijk gevolgd kan worden. 

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van toepassing en uitvoering van de overgedragen lesstof en methoden. De begeleiders zijn niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van toepassing en uitvoering van het geleerde en zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor handelen of nalatigheid van de deelnemer.

Vrijstelling

Omdat het traject niet gedeeltelijk kan worden gevolgd is het ook niet mogelijk om een vrijstelling voor een onderdeel te verkrijgen.

Materiaal

Voor het traject benodigd materiaal dient door de deelnemer zelf te worden aangeschaft en bekostigd. De begeleiders zijn verantwoordelijk om de deelnemer tijdig en precies te vertellen om welk materiaal het gaat.

Uitsluiting van deelname

De begeleiders van de masterclass mogen éénzijdig iemand uitsluiten van deelname. Redenen hiertoe kunnen onvoldoende aanwezigheid of verstoring van het groepsproces zijn.

Annuleren 

Wanneer er te weinig deelnemers zijn voor een traject zal een alternatief worden geboden, in overleg met de deelnemers. Mocht een alternatief niet passend zijn, dan zullen alle reeds geïnde kosten binnen 30 dagen worden gerestitueerd.

Na inschrijving van de masterclass zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
Bij meer dan zes weken voor aanvang van het traject wordt 10% van de kosten in rekening gebracht.
Tussen de zes en drie weken voor aanvang wordt de helft van de kosten in rekening gebracht.
Bij minder dan drie weken voor aanvang worden de totale kosten in rekening gebracht.

Wanneer het traject door de deelnemer tussentijds word beeïndigd, wordt er geen restitutie verleend. Wanneer iemand ziek is zal in overleg met de betreffende deelnemer naar een oplossing gezocht worden.

Privacy

Persoonlijke gegevens zullen zorgvuldig en conform de wet worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden niet verkocht aan andere partijen. De deelnemer kan zijn of haar gegevens altijd inzien en aanpassen. Er zijn geen externe bedrijven betrokken bij de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De registratie van persoonlijke gegevens van de deelnemers is noodzakelijk voor inschrijving en wordt opgeslagen in een beveiligde data omgeving. Het streven is zo min mogelijk persoonlijke gegevens te vragen van de deelnemers.

Betaling in termijnen

In overleg is het mogelijk in termijnen te betalen